Våre Vilkår


Torhilds Reiser AS has utarbeidet sine reisevilkår med bakgrunn i "Lov om Pakkreiser av 25.8.1995", med senere endringer og "Alminnelige vilkår for Pakkreiser"

Bestilling, priser og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling, og omfatter pakkereisen slik den fremgår ved bestilling. Betaling må skje på den måten som er avtalt og i henhold til de frister som er oppgitt. Faktura blir sendt ut med forfall 6 uker før avreise. Hvis annet ikke er oppgitt, skal reisens pris omfatte alle gebyrer, skatter og avgifter. Eventuelle tillegg som kommer på bakgrunn av ønsker fra kunden, vil bli oppgitt og skal fremkomme på fakturaen. Torhilds Reiser AS forbeholder seg retten til å foreta en opp- eller nedjustering av prisen dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoff, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt i beregning av prisen for reisen.

Avbestilling

Ved avbestiling mellom 42 og 15 dager før avreisedato belastes kr. 1000,-. Ved avbestilling mellom 14 og 8 dager før avreise belastes 50% av turens pris. Ved avbestilling 7 dager før avreise eller senere belastes 100% av turens pris. Ved reiser der flytransport er en del av reisen må Torhilds Reiser AS betale et depositum 3 mnd før avreise. Dette depositum blir ikke tilbakebetalt ved en eventuell avbestilling. Ved avbestilling senere enn 3 mnd. før avreise må den reisende dekke kostnaden for flybilletten fullt ut.

Kansellering av tur

Torhilds Reiser AS kan ved for få påmeldte kansellere turen og den reisende vil få skriftlig beskjed om dette. Kansellering vil skje minimum 30 dager før avreisedøgnet starter.

Pass, visum og forsikringer

Du må medbringe gyldig pass og eventuelt visum når din reise får til et land der dette er påkrevd. Pass er også den eneste gyldige legetimasjon i land der pass ikke er påkrevd. Vi anbefaler våre reisende å ta med Europeiske Helsetrygdekort samt påse at du har gyldig Reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse.

Klager

Er det noe du ikke er fornøyd med og ønsker å klage på i forbindelse med reisen, må du ta det opp med reiseleder eller sjåfør umiddelbart, slik at vi får mulighet til å rette opp eventuelle feil og/eller mangler. Hvis ikke, kan du tape retten til prisavslag/erstatning.

Bestemmelser

Du plikter å rette deg etter de bestemmelser som gjelder for reisen. Det vil si ordensreglement på hoteller, ferger o.a. Samt de angitte anvisninger om fremmøtetid og sted og de pålegg som må gis ved eventuelle uforutsette hendelser. Du må ikke opptre på en måte som er til sjenanse for medreisende, skape praktiske eller sikkerhetsmessige problemer for arrangøren.

Torhilds Reiser AS har stilt de nødvendige garantier overfor Reisegarantifondet.


Reiseforsikring
Reisegarantifondet
Pakkreiseloven
Telefon:
9047 4433

Postboks:

Torhilds Reiser AS

Postboks 172

5873 Bergen

Epost:
π
©2014 EkstraOst